Ahad, 11 Disember 2011

LAMAN ILMU

Leca dan Lecah

Leca dan lecah ialah perkataan bahasa Melayu. Tahukah anda akan maksud perkataan-perkataan tersebut?
Leca (sebut l?ca ) kerana huruf vokal e dalam perkataan leca itu ialah vokal e pepet. Leca bermaksud rantai leher yang diperbuat daripada manik. Makna lain bagi kata ini ialah tilam atau mesai. Penggunaan dalam ayat, misalnya:

1. Bayi itu tidur di atas leca.
2. Mesai ialah leca, bukan misai.

Jika perkataan leca diakhiri huruf konsonan h, maka terbitlah perkataan lecah. Lecah bermaksud becak, yakni keadaan tanah yang berlumpur atau berselut. Selain disebut becak, becek ialah perkataan yang bersinonim dengannya.
Jika kita memandu kenderaan merempuh lecah ini, maka sudah tentu kenderaan kita, setidak-tidaknya rodanya kotor. Kaki yang terpijak lumpur kotor berselut. Kotor dilambangkan sebagai sesuatu makna yang buruk. Orang yang mendapat nama yang buruk (aib) dikatakan kena lecah. Betapa buruknya sifat lecah itu dijadikan kiasan kepada manusia melalui peribahasa lecah di kaki yang bermaksud perihal orang lelaki yang berkahwin tanpa tanggungjawab melainkan sebagai orang menumpang sahaja.
Dalam makanan pula, sekiranya gulai yang dimasak itu tidak perisa kerana tawar , maka makanan itu dikatakan lecah. Makanan yang lecah harus dibubuhi secubit garam agar terasa perisanya.
Perkataan lecak (vokal e pepet) bermaksud lecup. Perkataan lecup bersinonim pula dengan maksud sesuatu yang mencecah sampai ke bawah, seperti kaki kain atau kaki celana yang terlabuh hingga menyapu tanah. Perkataan lecak, apabila digandakan menerbitkan kata ganda penuh lecak-lecuk. Lecak-lecuk menggambarkan tiruan bunyi seperti bunyi orang berjalan dalam lumpur .
Sebaliknya, apabila kita membunyikan huruf vokal e dalam perkataan lecak dengan bunyi e taling, maka terbit pula bunyi lecak [l├ęcak]. Lecak menunjukkan keadaan tanah yang lembik dan berair. Keadaan tanah begini dinamakan becak atau becek. Jelaslah maksud lecak dan lecah sama sahaja, kerana kedua-dua perkataan ini menggambarkan keadaan tanah yang berlumpur. Oleh itu, anda boleh sahaja membina ayat:

1. Ibu melarang kita bermain dalam lecah.
2. Halaman rumahnya lecak kerana hujan turun dengan lebat.

Tahukah anda bahawa perkataan begar juga diucapkan dalam dua variasi bunyi. Kedua-dua bunyi yang berbeza ini ditentukan oleh kehadiran huruf vokal e pepet dan e taling dalam perkataan itu. Jika perkataan begar diucapkan begar (huruf e pepet), maka maksudnya keras. Ubi, keledak yang tidak empuk apabila direbus dikatakan begar. Selain makna keras, begar juga bermaksud tegar hati atau tidak dapat diubah lagi.
Begar (e taling) mendukung maksud bergerak berkeliling atau berlegar seperti kapal terbang yang hendak mendarat. Sudah jelas kepada kita perbezaan kedua-dua makna perkataan begar. Oleh itu, jika kita ingin menggambarkan peri degilnya atau keras hati seseorang itu, perkataan begar ( e pepet) merupakan pilihan yang tepat, bukannya begar (e taling).
Demikian huraian tentang beberapa perkataan yang berbeza sebutannya oleh kehadiran e pepet dan e taling. Kehadiran kedua-dua e ini pula menerbitkan, bukan sahaja bunyi yang berbeza, malah maksudnya juga berbeza. Oleh itu, berhati-hatilah menyebut perkataan-perkataan itu menurut makna yang hendak diungkapkan. Dengan cara inilah anda dapat berbahasa dengan betul.
(dipetik dari Portal Utusan Melayu-Munsyi Bahasa)

KATA GANDA

  1. Kata Gandaan ialah satu proses pengulangan perkataan.
  2. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya.
  3. Proses pengulangan ini berlaku pada seluruh perkataan ataupun pada bahagian-bahagian tertentu dalam perkataan tersebut.
  4. Kata ganda terdiri daripada:
                (a) kata ganda seluruh;
                (b) kata ganda semu;
                (c) kata ganda separa;
                (d) kata ganda bersajak atau berima;
                (e) kata ganda berimbuhan.

A)     Kata Ganda Seluruh
 1.             Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya.
 2.             Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang (‑).
 3.             Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja, dan   kata keterangan.
Contoh :

Gandaan kata nama
Gandaan Kata kerja
Gandaan Adjektif /sifat
buku-buku
lembu-lembu
murid-murid
kawan-kawan
baring-baring
pandang-pandang
jalan-jalan
usik-usik
manis-manis
besar-besar
awal-awal
bulat-bulat


B)        Kata Ganda Semu

1.       Kata ganda semu ialah kata ganda yang terbentuk daripada kata yang digandakan    
         seluruhnya dan diberi tanda sempang.
2.      Kata ganda semu mempunyai makna yang khusus.
3.      Kata ganda semu terdiri daripada kata nama. 

        Senarai Kata Ganda Semu
        kuda-kuda,kupu-kupu, kura-kura,labah-labah,layang-layang,oleh-oleh,onde-onde, dan lain-lain

C)        Kata Ganda Separa
1.        Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian daripada kata nama yang digandakan.
2.        Semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama.
           Contoh  Kata Ganda Separa
          Bebawang,bebenang,bebudak,cecair,dedalu,dedaun,dedawai,gegendang,geguli,jejari,
           jejarum ,jejentik, kekabu ,kekisi,kekunci ,kekuda, lelaki,lelangit,lelayang ,pepejal ,
          pepijat ,pepenjuru, rerambut, sesiku, sesungut, tetamu ,tetangga

 D)       Kata Ganda Bersajak/Berima
 1.      Kata ganda bersajak atau berima ialah kata ganda yang mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi (rima) di          
          pangkal, di hujung, atau seluruhnya apabila digandakan.
          Contohnya:
         (a)        persamaan bunyi di pangkal: lalu-lalang, beli-belah, dentam-dentum, dan sebagainya.
         (b)       persamaan bunyi di hujung:      karut-marut, cerai-berai, calar-balar, dan sebagainya.
         (c)        penyesuaian bunyi seluruhnya: compang-camping, dolak-dalik, huyung-hayang, dan sebagainya.

Persamaan Bunyi
di Pangkal
Persamaan Bunyi
di Hujung
Penyesuaian Bunyi
Seluruhnya
batu-batan
anak-pinak
bolak-batik
beli-belah
calar-balar
compang-camping
bengkang-bengkok
cerai-berai
dolak-dalik
corat-coret
comot-momot
gopoh-gapah
degap-degup
gotong-royong
gunung-ganang
dentam-dentum
karut-marut
haru-biru
desas-Jesus
kaya-raya
huru-hara
gembar-gembur
kuih-muih
huyung-hayang
gerak-geri
pindah-randah
kacau-bilau

 

E)        Kata Ganda Berimbuhan

1.         Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang memperoleh imbuhan, baik yang berupa awalan, akhiran, sisipan, atau apitan. Contohnya:
awalan: berangan-angan, mengangguk-angguk, jahit-menjahit, teresak-esak, asak-     mengasak, setinggi-tinggi
akhiran: bau-bauan, sayur-sayuran, rumah-rumahan, puji-pujian, wangi-wangian
sisipan: tali-temali, turun-temurun, tulang-temulang
apitan: sehari-harian, bersorak-sorakan, kunjung-mengunjungi, melambat-lambatkan, kebiru-biruan, bercaci-cacian
2. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada pelbagai golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan kata tugas (kata keterangan).

PENJODOH BILANGAN

Tatabahasa : Penjodoh Bilangan
Nota 
1.   Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan
      kata bilangan.
2.   Penjodoh bilangan digunakan untuk menentulkan sesuatu benda
      mengikut bentuk, rupa, saiz, dan sebagainya.
3.  Yang berikut ialah beberapa contoh penjodoh bilangan serta
     penggunaannya.
 

Penjodoh Bilangan
Penggunaan
baris
Untuk benda yang bersusun atau orang yang beratur seperti kedai, pokok, orang dan sebagainya
batang
Untuk benda yang panjang seperti kayu, pokok, sungai, pen, dan sebagainya
biji
Untuk benda yang kecil-kecil seperti telur, manik, buah-buahan, dan sebagainya
cucuk
Untuk benda-benda yang dicucuk seperti sate, buah-buahan, dan sebagainya
das
Untuk bunyi tembakan senapang atau meriam
ekor
Untuk haiwan sepeti kucing, monyet, lembu, dan sebagainya
gugus
Untuk pulau atau buah-buahan seperti anggur, rambutan, dan sebagainya
ikat
Untuk benda-benda yang diikat seperti kayau, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya
jambak
Untuk benda yang dalam bentuk karangan atau berangkai-rangkai seperi bunga, anak kunci, buah-buahan, dan sebagainya
keping
Untuk benda yang nipis dan pipih seperti roti, papan, gambar, dan sebagainya
ketul
Untuk benda-benda yang berketul dan padu seperti batu, ais, arang, dan sebagainya
laras
Untuk senjata api seperti senapang, meriam, dan sebagainya
lembar
Untuk benda yang panjang dan halus seperti benang, tali, dan sebagainya
pasang
Untuk benda-benda yang berpasangan seperti baju, anting-anting, kasut, dan sebagainya
sikat
Untuk pisang
ulas
Untuk isi buah seperti durian, cempedak, nangka, dan sebagainya
utas
Untuk benda yang panjang dan dapat digulung seperti rantai, dawai, tali, dan sebagainya


SIMPULAN BAHASA

Peribahasa : Simpulan Bahasa 


1.
Simpulan bahasa merupakan bentuk peribahasa yang paling ringkas dan biasanya terdiri daripada dua patah perkataan.  
2.
Simpulan bahasa membawa maksud yang berlainan daripada maksud perkataan yang membentuknya.  
3.
Penggunaan simpulan bahasa yang tepat amat digalakkan terutamanya dalam penulisan.  
4.
Hal ini demikian kerana sesuatu hasil penulisan yang memuatkan simpulan bahasa akan menjadi lebih menarik dan indah gaya bahasanya.  
5.
Simpulan bahasa dapat digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri, sikap atau tabiat seseorang.  
Contoh :
 
Simpulan Bahasa
Maksud
 
banyak mulut
 
suka bercakap
besar kepala
degil
otak cair
cerdik
ringan mulut
peramah
tangkai jering
kedekut
 
7.
Selain simpulan bahasa, murid-murid perlu juga mempelajari bentuk-bentuk peribahasa yang lain seperti:  
    1. perumpamaan
    2. bidalan
    3. pepatah
 
8.
Perhatikan contoh simpulan bahasa, maksudnya, dan penggunaannya dalam ayat yang ditunjukkan dalam jadual berikut.

KEPENTINGAN ICT DALAM P&P

KEPENTINGAN ICT DALAM P&P

1. Membentuk Jaringan Komunikasi Yang Efektif, Cepat Dan Mudah

Melalui ICT pelbagai bentuk maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan menarik. Penggunaan grafik, ilustrasi, dan apa bentuk gambar rajah yang digunakan dapat meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran. Tambahan pula penggunaan pelbagai media seperti audio, video dan animasi yang dinamik dapat meyampaikan maklumat dengan lebih efektif lagi bila diadunkan dengan teks dan grafik.

Penggunaan ICT sebagai alat komunikasi merupakan serampang dua mata dalam perkongsian maklumat dan komunikasi. ICT membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar, menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk elemen multimedia. Hal ini akan mewujudkan hubungan kerja berpasukan dalam kalangan murid di samping memantapkan kemahiran berkomunikasi. Penilaian boleh dijalankan oleh guru secara individu dan kumpulan, perbincangan akan dibuat selepas hasil tugasan dibentangkan di dalam kelas. Hal ini akan menggalakkan percambahan pemikiran dan memantapkan kemahiran berfikir serta komunikasi murid-murid.
 Jelaslah di sini melalui ICT jalinan komunikasi yang mantap dapat dilakukan secara berkesan. Guru dapat membantu meningkatkan jalinan komunikasi antara guru dengan murid dan murid sesama murid. Murid dapat berkomunikasi dengan ramai orang di seluruh dunia hanya menerusi skrin komputer menggunakan hujung jari sahaja. Ini menggambarkan kemahiran ICT yang saya miliki telah dapat menumbuhkan inspirasi kepada murid-murid saya dan dapat meningkatkan komunikasi yang efektif, cepat dan mudah.

2.  Pengekalan informasi yang berkesan

Multimedia digunakan sebagai perantara dalam sesebuah penyampaian atau pesembahan maklumat kepada para pelajar. Ia digunakan oleh individu yang mahukan kemudahan serta impak yang berkesan dalam persembahan maklumat mereka dengan sesebuah komputer peribadi yang lengkap dengan elemen multimedia dapat memberikan kesan bunyi, paparan grafik yang berwarna warni, animasi serta video. Set komputer yang dilengkapkan dengan multimedia telah diadaptasikan untuk memberi maklumat-maklumat tambahan dalam bentuk yang menarik kepada pengguna.
Terdapat fakta telah membuktikan bahawa orang ramai telah menggunakan 75 peratus keupayaan untuk mengingat berdasarkan kepada apa yang mereka dengar, lihat dan lakukan, 40 peratus daripada apa yang mereka lihat serta dengar manakala 20 peratus daripada apa yang mereka dengar sahaja. Oleh sebab itu, ciri interaktif dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang tidak seharusnya diabaikan kerana ia boleh menyokong keupayaan ingatan manusia Itu sendiri.