Selasa, 6 Disember 2011

TATABAHASA

FORMULA TATABAHASA
1.  ia = ORANG
            1. Saya ada seekor kucing.Ia bernama Si Comel. (    )
            2. Saya ada seekor kucing yang bernama Si Comel. (      )
            3. Kamus itu sangat mahal.Ia berharga RM60.00. ( X    )
            4. Bersikap rajin amat penting kerana ia menjamin kejayaan. ( X   )
            5. Kereta Savvy buatan Malaysia.Ianya sangat murah.( X    )

2. kata ganda bagi imbuhan pinjaman=2x
            1. juru-juruterbang (  x   )
            2. juruterbang-juruterbang (    )
            3. olahragawan-olahragawan (     )
            4. olah-olahragawan ( x    )
            5. seniman-seniman (     )

3. kata ganda bagi kata nama = 2x kata pertama
            1. guru-guru besar (    )=banyak guru besar
            2. guru besar-guru besar ( x   )
            3. guru besar-besar (     )=banyak guru yang besar
            4. alat-alat tulis ( x    )
            5. alat tulis-alat tulis (    )
4. kata penguat bebas
            1. sangat cantik (     )
            2. cantik sangat (     )
            3. amat kejam     (     )
            4. kejam amat     (    )
            5. bijak sungguh (     )

5.  sekali = tidak perlu ter dan paling
            1. KLCC tertinggi sekali. (     )
            2. KLCC tertinggi. (     )
            3. KLCC tinggi sekali. (      )
            4. KLCC paling tinggi sekali . ( x   )
            5. KLCC tinggi sekali. (    )
6. kah = kata tanya awal ayat mesti ada,di akhir ayat tidak perlu,
               di tengah boleh 
            1. Siapakah nama saudari? (   )
            2. Siapa nama saudari? ( x   )
3. Nama saudari siapa? (   )
            4. Nama saudari siapakah? ( x   )
            5. Yang manakah basikal kamu ? (    )
            6. Cikgu Ali sudah datangkah? (  x    )
            7. Cikgu Ali sudah datang ? (     )
            8. Sudah datangkah Cikgu Ali? (     )

7. baharu =benda  /  baru=masa=PMR/SPM sama
            1. Abu Bakar memakai baju baharu. (    )
            2. Abu Bakar memakai baju baru. ( x    )
            3. Dia baru sampai pagi tadi. (    )
            4. Pengantin baru itu baru sampai dengan kereta baru. ( x   )
            5. Baru-baru ini, terdapat kes ragut di kampung saya.  (    )