Selasa, 18 September 2012

KATA NAMA

Kata nama terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu nama am, nama khas, ganti nama dan nama terbitan. Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya secara umum. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Kata ganti nama pula ialah kata nama yang digunakan untuk mewakili diri seseorang atau sebagai penunjuk. Kata nama terbitan wujud apabila kata nama am atau kata kerja diberi imbuhan.

KATA KERJA

Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja, sama ada yang berlaku atau dilakukan. Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya. Kata kerja terbahagi kepada, kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ).

KATA ADJEKTIF

Kata Adjektif, juga dikenali sebagai kata sifat, ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali, sudah lama sungguh, masih lebat lagi.
Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat, sangat, sungguh, sekali, paling, agak, benar.

Isnin, 17 September 2012

Morfologi:Golongan Kata Kerja

Kata kerja (KK) merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja, sama ada yang berlaku atau dilakukan. Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya.
subgolongan
Ciri
jenis
Contoh

Tak transitif

-Tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya.
-Tetapi ada yang memerlukan pelengkap.

Tak berpelengkap

- Tidak memerlukan pelengkap
Tak Transitif Tak Berpelengkap
- Rumah itu sudah roboh
- Turunnya Union Jack, jalur Gemilang pula yang berkibar

Berpelengkap

- memerlukan pelengkap
Tak transitif Berpelengkap
- keadaan Halim bertambah parah
- Air sungai beransur surut

Transitif

- memerlukan objek atau penyambut.
Aktif
Transitif Aktif
Menulis, menampar, memakan
Pasif
Transitif Pasif
Ditulis oleh/dengan, ditampat. Dimakan oleh/dengan

Morfologi:Proses Pembentukan Kata

Selain daripada kata tunggal, maka kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda terbentuk melalui proses pembentukan kata.


Proses berkenaan diterangkan melalui skema rajah berikut:


Morfologi:Konsep Perkataan

Merupakan unit ujaran yang bebas dan bermakna

Kata boleh dibahagikan kepada berikut:

Jumaat, 27 Januari 2012

Lagu KSSR Tahun 1

Lagu ini sesuai dijadikan set induksi para guru..elemen didik hibur sangat penting dalam KSSR.

Lagu KBSR Tahun 3

Tajuk:Sungai
Teringat semasa mengajar lagu ini,mula-mula murid-muridku macam tidak berminat namun selepas beberapa kali menyanyi punyalah semangat...sebab lagu ini sedap iramanya.