Selasa, 22 November 2011

Contoh:RPH KSSR THN 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIAMata Pelajaran dan Kelas:
Bahasa Malaysia  Tahun  2 Bestari
Tema/Tajuk:
Kebudayaan - Makanan Kita
Masa:
7.30 – 8.30 pagi
Standard Pembelajaran:
1.4.4  / Literasi 3.2
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i.      Bertutur  untuk menyatakan permintaan dengan betul.
ii.     Bertutur  untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila.
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1.     Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog.
2.     Main peranan sebagai penjual dan pembeli.  
3.     Berbincang tentang cara yang betul  membina ayat permintaan berdasarkan situasi.
4.     Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja.  
Aktiviti Literasi
1.    Menyebut dan memahami frasa  yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang terdapat dalam ayat permintaan berdasarkan dialog.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
Nilai Murni – berbudi bahasa, jujur
Keusahawanan – sikap dan pemikiran keusahawanan
TMK – belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar:
Radio/komputer, slaid powerpoint gambar-gambar  tunggal, kad gambar, lembaran kerja
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi atau slaid powerpoint yang dipaparkan.
Refleksi:
30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan